przycisk

Naszą działalność rozpoczęliśmy od 01.02.1999 r. Zajmujemy się produkcją rur i profili stalowych ze szwem zgrzewanych indukcyjnie.


Siedziba firmy i jeden zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Wapiennik 25, 42-165 Lipie, z kolei drugi zakład produkcyjny,
nowoczesna hala produkcyjno - magazynowa wybudowana na przełomie 2006/2007 posiadająca 5 suwnic (możliwość szybkiego załadunku)
oraz bocznicę kolejową (która ułatwia dostawy blachy), znajduje się w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 20, 98-355 Działoszyn.

baner
 W 2001 r. w firmie została zakupiona pierwsza całkowicie zmechanizowana linia do tej produkcji, która automatycznie zwiększyła poziom produkcji.

 W 2003 r. zakupiliśmy kolejną linię, która rozszerzyła nasz asortyment, co pozwoliło zdobywać nowych klientów i poszerzać rynek zbytu.


Na przełomie 2004/2005 roku uruchomiliśmy kolejną, już trzecia, linię do tej produkcji, która uzupełniła swoimi możliwościami brakujący asortyment.


W latach 2006/2007 w naszym zakładzie stanęła czwarta już linia, związana z produkcją rur i profili stalowych ze szwem.


W chwili obecnej w naszym zakładzie na czterech liniach, wytwarza się ok. 30 000 ton rur i profili rocznie.

Blachę do naszego zakładu sprowadzamy w kręgach i na własnej linii do cięcia wzdłużnego przygotowujemy ją do dalszego procesu technologicznego wytwarzania naszych wyrobów...

Kontakt


Wapiennik 25, 42-165 Lipie
tel. (34) 318 89 39
(43) 840 41 13

Oferta


Oferujemy szeroki wybór rur, profili kwadratowych, prostokątnych, płaskoowali, tuneli, soczewek i wiele innych...

przycisk

Realizowane projekty UE


Nazwa Projektu: Rozwój firmy KIEPUREX poprzez stworzenie Centrum Zarządzania oraz nabycie nowoczesnych maszyn do produkcji rur i profili stalowych.
Nazwa Beneficjenta: KIEPUREX Spółka Jawna, A., P., P. Kiepurowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Obecnie realizujemy poniższy projekt współfinansowany z funduszy unijnych:

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 - Kredyt technologiczny
Projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkościennych, stalowych rur zgrzewanych.